آزمایشگاهها
آزمایشگاه
سرپرست
محل آزمایشگاه (ساختمان/طبقه/اتاق)
شماره تماس
 اپتیک و تراهرتز دکتر کاوه وش-دکتر احمدی بروجنی قدیم/همکف/008W 4335
 الکترومغناطیس محاسباتی دکترفرزانه - دکتر شیشه گر قدیم/2/ 204W 4329
 الکترونیک قدرت  دکتر تهامی همکف/005E 5997
 الکترونیک قدرت فشار قوی دکتر کابلی محوطه-جنب پارکینگ غربی و کنار  بتون 4696
 اینترنت اشیاء و سایبر فیزیکال دکتر خلج-دکتر فرهادی شرقی/ ۱/ ۲۲ 4376
 آزمون استاندارد دکتر وکیلیان ضلع غربی دانشکده-محوطه 4310
 بلاکچین شریف دکتر مداح علی مجتمع خدمات -
 پردازش سیگنال‌های حیاتی و تصاویر پزشکی دکتر شمس اللهی -دکتر وثوقی وحدت - دکتر فاطمی زاده قدیم/3 / 306W 4314
کنترل پیشرفته و اتوماسیون  دکتر رضائی زاده قدیم/ ۱/ ۱۲۱w -
 پردازش سیگنالهای دیجیتال DSP (پژوهشی) دکتر بابایی زاده شرقی/ 1 / 23-24-25 4913
 پردازش سیگنال‌های نوری پیشرفته دکتر صالحی جدید/ B203E/ B2 4396
 پروژه های ملی - قدیم/ بالای طبقه سوم ساختمان غربی(سمت چپ) / 403W -
 پژوهشی ابررسانایی و افزاره‌های پیشرفته دکتر فردمنش جدید/ B110E/ B1 5989-5990
 پژوهشی تصمیم‌گیری در شبکه دکتر گلستانی جدید/ 3 /308E 5975
 پژوهشی سیستم‌های قدرت دکتر رنجبر (مرحوم)- دکتر احسان حاجی پور جدید/2/ 205E 5987
 پژوهشی علوم مخابرات و اطلاعات کوانتومی دکتر صالحی - دکتر مداح علی جدید/2/ 208E -
 پژوهشی فشار قوی دکتر وکیلیان ضلع غربی دانشکده-محوطه 4376
 پژوهشی قابلیت اطمینان سیستم‌های قدرت و تولیدات پراکنده دکتر فتوحی-دکتر عباسپور جدید/ 2/ 203E 5985
 پژوهشی مخابرات بی‌سیم دکتر نصیری کناری جدید/208E 5999
 پژوهشی هوش افزوده دکتر کربلایی مجتمع خدمات -
 تحقیقاتی کنترل دكتر ساداتی قدیم/1/ 122W 4365
 تراهرتز و فروسرخ دور دکتر بنایی - دکتر احمدی بروجنی قدیم/ 3/ 317W 4313
 تست مدارهای مجتمع دکتر مدی قدیم/ 2/ 207W 4367
 تئوری اطلاعات و مخابرات امن دکتر عارف- دکتر آشتیانی- دکتر بهروزی- دکتر خلج جدید/ 2/ 208E 5900
 رابط های مغز و رایانه دکتر سپیده حاجی پور شرقی/ 2/ 38 -
 رادار و جنگال دکتر نایبی-دکتر باستانی-دکتر کرباسی شرقی 4911
 رادار و لایدار خودران و الکترونیک پوشیدنی ( تحقیقاتی شماره دو گروه الکترونیک) دکتر فتوت-دکتر تقی وند-دکتر کیایی-دکتر اکبر شرقی 4950
رباتیک دکتر پورمحمد نامور قدیم/ B103W/ B1 4378
 رباتیک و بینایی ماشین دکتر جاهد جدید/ 3 /302E 5972
 سامانه های نهفته و هیبرید دکتر حاج صادقی شرقی -
 سنسورهای پزشکی پوشیدنی دکتر فخار زاده شرقی -
 سیستم‌های دیجیتال هوشمند  دکتر هاشمی-دکتر صالح قدیم/ 2/ 203W 4368
 سیستم‌های رادیویی پیشرفته دکتر فخار زاده-دکتر شعبانی قدیم/ B102W/ B1 4325
 سیستم‌های کنترل پیشرفته و بهینه‌سازی دكتر حائری جدید/ 3/ 303E 5971
 سیستم‌های کنترل تحلیلی دکتر تواضعی شرقی -
 سیستم‌های کنترل توزیع یافته دکتر بابازاده شرقی/ 2 /42 -
 سیستم‌های هوشمند دکتر ساداتی قدیم/ 1/ 122W 4365
 شبکه های مخابراتی بی سیم دکتر گلستانی شرقی 4917
آزمایشگاه شبکه هوشمند دکتر فتوحی-دکتر صفدریان جدید/ 7/ 701E 5991
 شبکه‌های مخابراتی نرم‌افزار-محور دکتر خلج جدید/ 4/ 420E -
 شبکه‌های مخابراتی نوری دکتر  صالحی - دکتر پاکروان جدید/ 2/ 208E 5905
 شبیه سازی ادوات نیمه هادی دکتر سروری شرقی 4919
 طراحی پیشرفته با FPGA دکتر شعبانی شرقی 4942
 طراحی سیستم‌های مجتمع دکتر شریف بختیار- دکتر مدی قدیم/ 2/ 206W 4370
 طراحی مدارات مجتمع آنالوگ و دیجیتال دکتر شریف خانی شرقی -
 طراحی مدارهای مجتمع دکتر شریف بختیار- دکتر مدی قدیم/ 2/ 205W 4303
عایق‌ دکتر وکیلیان جدید/ 2/ 204E 5986
 علوم و مهندسی اعصاب دکتر قاضی زاده قدیم/ بالای طبقه سوم ساختمان غربی(سمت راست) / 401W 6078
 کنترل چند متغیره و صنعتی دکتر نوبختی شرقی/ 2/ 43 4918
 کنترل و دینامیک سیستم‌های قدرت دکتر پرنیانی-دکتر احسان جدید/ 3/ 304E 5973
 کیفیت توان و ریز شبکه دکتر مختاری جدید/ 3/ 305E 5974
 مایکروویو و فوتونیک (ادوات نوری و مغناطیسی) دکتر اکبری-دکتر رجایی شرقی/ همکف 4916
محرکه‌های الکتریکی و الکترونیک قدرت دکتر ذوالقدری شرقی/ ۲/ 32-33-34 -
 مخابرات داده دکتر  صالحی - دکتر پاکروان جدید/ ۲/ 208E 5905
 مخابرات سیار دکتر نصیری کناری- دکتر آشتیانی جدید/ ۲/ 208E 5994
 مخلوقات مصنوعی دکتر باقری جدید/ ۲/ 202E 5984
 مدار چاپی - جدید/ B207E/ B2 -
 مدارات مجتمع نوری دکتر مهرانی-دکتر رشیدیان قدیم/ همکف/ 001W 4349
 مولتی مدیا و پردازش سیگنال دکتر مروستی-دکتر امینی قدیم 4338
 نانو الکترونیک دکتر رشیدیان جدید/ B109E/ B1 5916
 نانوسکوپی دکتر رشیدیان جدید/ B204E/ B2 -
 نیمه هادی دکتر رشیدیان شرقی/پشت ساختمان معاونت پژوهشی سابق 4353-4309
 یادگیری عمیق دکتر محمد زاده شرقی -
 یادگیری و سیستم‌های هوشمند دکتر هاشمی- دکتر صالح قدیم/ ۲/ 203W -