25044: آز علوم اعصاب 
نام درس: آز علوم اعصاب (Neuroscience Lab)
شماره درس: 25044
پیش‌نیاز(ها): 25749 (مبانی علوم اعصاب)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 1 / 1403