25088: بهینه‌سازی محدب 2
نام درس: بهینه‌سازی محدب 2 (Convex Optimization 2)
شماره درس: 25088
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: مهر 1391

توضیحات:
در این درس دانشجویان با مجموعه‌های محدب، توابع محدب، مسائل بهینه‌سازی محدب، تئوری دوگانی و شرایط بهینگی، الگوریتم‌های بهینه‌سازی غیر مقید و مقید، متدهای ساب‌گرادیان و غیره آشنا می‌شوند.
 
سرفصل‌ها:
  • مقدمات
  • مجموعه‌های محدب
  • توابع محدب
  • مسائل بهینه‌سازی محدب
  • تئوری دوگانی وشرایط بهینگی
  • الگوریتم‌های بهینه‌سازی غیر مقید
  • الگوریتم‌های بهینه‌سازی با قیود تساوی
  • الگوریتم‌های بهینه‌سازی مقید
  • متدهای ساب‌گرادیان


 
آخرین به‌روزرسانی: 17 / 4 / 1403