25120: مسائل ویژه در مخابرات
نام درس: مسائل ویژه در مخابرات (Special Problems in Communications)
شماره درس: 25120
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403