25127: مخابرات طیف گسترده
نام درس: مخابرات طیف گسترده (Spread Spectrum Communication)
شماره درس: 25127
پیش‌نیاز(ها): 25112 (مخابرات 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با مفاهیم سیستم‌های طیف گسترده، هم‌زمانی در این سیستم‌ها (رهگیری اولیه و ردگیری)، نحوه گسترش طیف (دنباله‌های شبه تصادفی)، عملکرد این سیستم‌ها در مقابله با اختلال و ... است.
 
سرفصل‌ها:
 • مروری کلی بر مطالب درس، معرفی مختصر سیستم طیف گسترده (.S.S)
 • سیستم‌های طیف گسترده دنباله مستقیم (DS)، پرش فرکانسی (FH) و پرش زمانی (TH) و هیبرید
 • تولید دنباله‌های شبه تصادفی (PN) توسط شیفت‌رجیستر با فیدبک خطی (LFSR)
 • حلقه قفل فازی (PLL)
 • حلقه‌های ردگیری کد (Code Tracking Loops)
 • رهگیری اولیه (Acquisition)
 • عملکرد سیستم‌های .S.S در محیط اختلال (Jamming) و مقابله با آن
 • CDMA
 • ظرفیت شبکه‌ای CDMA

مراجع:
 • R. Peterson, R. Ziemer, D. E. Borth, Introduction to Spread Spectrum Communications, Prentice-Hall, 1995
 • A. W. Lam, S. Tantaratana, Theory and Applications of Spread Spectrum Systems, IEEE, 1994
 • A. Viterbi, CDMA, Principles of Spread Spectrum Communications, Addison-Wesley, 1995
 • D. Torrieri, Principles of Spread Spectrum Communication Systems, Springer, 2005
 • M. Simon, J. Omura, R. Scholtz, B. Levitt, Spread Spectrum Communications, Computer Science Press, 1985
 • S. Glisic, P. Leppanen, Code Division Multiple Access Communications, Kluwer Academic, 1995


 
آخرین به‌روزرسانی: 17 / 4 / 1403