25133: حلقه‌های قفل فاز و ترکیب‌کننده‌های فرکانس
نام درس: حلقه‌های قفل فاز و ترکیب‌کننده‌های فرکانس (PLL and Frequency Synthesizers)
شماره درس: 25133
پیش‌نیاز(ها): 25148 (مدارهای مخابراتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با پارامترهای اصلی و کاربردهای سنتزکننده‌های فرکانس، مبانی حلقه‌های قفل فاز، معرفی اجزای به‌کاررفته در حلقه‌های قفل فاز، نویز فاز در اسیلاتورها و روش‌های اندازه‌گیری نویز فاز و ... است.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمه
 • پارامترهای اصلی و کاربردهای سنتزکننده‌های فرکانس
 • انواع مختلف سنتزکننده‌های فرکانس(مستقیم و غیر مستقیم)
 • مبانی حلقه‌های قفل فاز (تحلیل خطی حلقه‌های مرتبه 1 و 2 و 3 ، پاسخ زمانی حلقه، تحلیل پایداری)
 • معرفی اجزای به‌کاررفته در حلقه قفل فاز (VCO، آشکارساز فاز و فرکانس، تقسیم‌کننده فرکانس، مراجع فرکانس)
 • نویز فاز در اسیلاتورها و روش‌های اندازه‌گیری نویز فاز
 • پاسخ نویز و شاخک حلقه قفل فاز
 • حلقه‌های قفل فاز آنالوگ و دیجیتال
 • تحلیل غیر خطی حلقه قفل فاز  و ردگیری حلقه قفل فاز
 • ترکیب‌کننده‌های فرکانس (ترکیب‌کننده مستقیم دیجیتال، ترکیب‌کننده‌های چندحلقه‌ای و کسری)
 • کاربرد حلقه قفل فاز به عنوان مدولاتور، دمدولاتور و گیرنده باند باریک
 • قفل فاز با روش تزریق مستقیم و تزریق متقابل اسیلاتورها


مراجع:
 • V. Manassewitsch, Frequency Synthesizers Theory and Design, Wiley, 1987
 • V. Kroupa, Direct Digital Frequency Synthesizers, Wiley, 2003
 • W. Egan, Frequency Synthesis by Phase Lock, Wiley, 1999
 • R. Best, Phase-Locked Loops: Theory, Design, and Applications, McGraw-Hill, 1984
 • U. Rohde, Digital PLL Synthesizers: Design and Applications, Prentice Hall, 1983
 • Blanchard, Phase-Locked Loops, Wiley, 1976
 • F. Gardner, Phaselock Techniques, Wiley, 2005
 • V. Kroupa, Phase Lock Loops and Frequency Synthesis, Willey, 2003
 • A. Chenakin, Frequency Synthesizers Concept to Product, Artech House, 2011


 
آخرین به‌روزرسانی: 18 / 4 / 1403