25149: آنتن‌های پیشرفته
نام درس: آنتن‌های پیشرفته (Advanced Antennas)
شماره درس: 25149
پیش‌نیاز(ها): 25144 (آنتن‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
در این درس مبانی آنتن‌ها، قضایای مهم الکترومغناطیس، جریان روی آنتن و امپدانس، تحلیل و طراحی آرایه‌ها، آنتن‌های دریچه‌ای، شیپوری، منعکس‌کننده، مایکرواستریپ و غیره مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 
سرفصل‌ها:
 • مبانی آنتن‌ها: معادلات ماکسول، پتانسیل‌های برداری، انتگرال‌های تشعشع، آنتن دوقطبی، طول مؤثر برداری، دهانه مؤثر، قطبش آنتن، دمای نویز آنتن، محاسبات نویز در سیستم رادیویی
 • قضایای مهم الکترومغناطیس: قضیه دوگانی و اصل بابینه، تئوری تصاویر، قضایای هم‌ارزی، تقریب نور فیزیکی، قضیه هم‌پاسخی، قضیه استراتون وچو، شرط تشعشع سامرفلد
 • جریان روی آنتن و امپدانس: امپدانس خودی و متقابل آنتن‌ها، روش EMF القایی، عبارت وردشی برای امپدانس، روش Storer، معادلات انتگرالی هالن و پوکلینگتون و حل آن‌ها به روش ممان‌ها، میدان‌های تشعشعی و ادمیتانس آنتن حلقوی
 • تحلیل و طراحی آرایه‌ها: اصول آنتن‌های آرایه، مشخصات آرایه‌های خطی و مسطح (دوبعدی)، اثر امپدانس متقابل، نماد تشعشعی جمع و تفاضل، آرایه‌های فازی، روش‌های سنتز آرایه‌ها شامل روش سری فوریه، روش Woodward-Lawson، روش تایلور، روش Dolph-Chebyshev، روش Orchard-Elliott، روش Bayliss برای پترن تفاضل
 • آنتن‌های دریچه‌ای: فرمول‌بندی کلی تشعشع از دریچه، تشعشع از دریچه مستطیلی و دایروی، تحلیل شکاف بر روی دیواره موج‌بر مستطیلی
 • آنتن‌های شیپوری (بوقی): تحلیل و طراحی انواع آنتن شیپوری اعم از قطاعی، مخروطی (دایروی) و هرمی، آنتن‌های شیپوری چند مودی و با دیواره دندانه‌دار
 • آنتن‌های منعکس‌کننده و عدسی (لنز): منعکس‌کننده گوشه‌ای و سهموی، روش‌های تحلیل منعکس‌کننده‌ها مبتنی بر نور هندسی و نور فیزیکی، آنتن با دو منعکس‌کننده (ساختار Cassegrain و Gregorian)، منعکس‌کننده با تغذیه آفست، طراحی لنزهای دی الکتریک، لنز های غیر همگن
 • معرفی آنتن‌های مایکرواستریپ: آنتن پچ مستطیلی و دایروی، مدل کاواک و مدل خط انتقالی

مراجع:
 • W. L. Stutzman, G. A. Thiele, Antenna Theory and Design, John Wiley & Sons, 2012
 • R. S. Elliott, Antenna Theory and Design, IEEE Press, 2003
 • R. E. Collin, Antennas and Radiowave Propagation, McGraw-Hill, 1985
 • T. A. Milligan, Modern Antenna Design, John Wiley & Sons, 2005
 • C. A. Balanis, Antenna Theory Analysis and Design, John Wiley & Sons, 2005
 • R. E. Collin, F. J. Zucker, Antenna Theory, part I & II, McGraw-Hill, 1969
 • R. L. Haupt, Antenna Arrays, John Wiley & Sons, 2010
 • D. G. Fang, Antenna Theory and Microstrip Antennas, CRC Press, 2010


 
آخرین به‌روزرسانی: 18 / 4 / 1403