25157: پردازش تصاویر دیجیتال
نام درس: پردازش تصاویر دیجیتال (Digital Images Processing)
شماره درس: 25157
پیش‌نیاز(ها): 25155 (پردازش علائم دیجیتال ۱)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد

توضیحات:
پردازش تصویر دیجیتال شامل تغییردادن تصاویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری است. این فرآیند شامل مراحلی نظیر بهبود کیفیت تصویر، استخراج اطلاعات معنادار، تقسیم‌بندی (تقسیم به گروه‌های گسسته معنادار از پیکسل‌ها)، فشرده‌سازی و اتوماسیون فرآیندهای مبتنی بر تصویر می‌شود. مراحل اساسی در پردازش تصویر دیجیتال شامل جمع‌آوری، بهبود، بازسازی، تقسیم‌بندی، نمایش و تحلیل تصاویر است.

سرفصل‌ها:
 • اکتساب تصویر و تبدیل ساده
 • نمونه‌برداری تصویر و کوانتیزاسیون
 • تئوری سیستم دوبعدی
 • بهبود تصویر در حوزه فضایی
 • بهبود تصویر در حوزه فرکانس
 • بازسازی تصویر و پردازش بهینه تصویر
 • مبانی رنگ و پردازش تصویر رنگی
 • مختصری در مورد موجک‌ها و کاربرد آن‌ها در پردازش تصویر
 • فشرده‌سازی تصویر
 • بخش‌بندی تصویر
 • پردازش تصویر مورفولوژیک
 • نمایش و توصیف تصویر

مراجع:
 • Digital Image Processing, R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Prentice Hall (4th ed. 2018)
 • Introduction to digital image processing, W. K. Pratt, CRC Press (2014)
 • Fundamental of Digital Image Processing. A. K. Jain, Prentice Hall (1989)
 • Image Processing Handbook, J. C. Russ and F. B. Neal, CRC Press (7th ed. 2016)
 • Computer Vision: Algorithms and Applications, R. Szeliski, Springer-Verlag (2nd Ed, 2022)


 
آخرین به‌روزرسانی: 8 / 2 / 1403