25163: تئوری تخمین
نام درس: تئوری تخمین (Estimation Theory)
شماره درس: 25163
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با مفاهیم نظریه تخمین، پیشگویی، فیلترکردن، هموارسازی، تخمین بهینه، فیلتر وینر و فیلتر کالمن است.
 
سرفصل‌ها:
 • کلیات: معرفی تخمین حداقل مربعات (L.S.E)، اصل تعامد، لم معکوس ماتریس (MIL)
 • فیلتر وینر: معرفی فیلتر وینر، نوآوری، فیلتر سفیدکننده، تعمیم فیلتر وینر به فرآیند غیرایستان، حل معادله وینر هوف، معادله فردهلم نوع اول
 • مروری بر سیستم‌های خطی، نمایش فضای حالت، فرم‌های کانونیک
 • فیلتر کالمن در زمان گسسته
 • نوآوری و تجزیه و تحلیل فیلتر کالمن در حوزه زمان
 • تجزیه و تحلیل فیلتر کالمن در حوزه فرکانس
 • هموارسازی
 • الگوریتم‌های محاسباتی: فیلتر اطلاعات، فیلتر جذر، الگوریتم چاندراسخار، الگوریتم دوبل
 • تعمیم فیلتر کالمن به کاربردهای غیر خطی (EKF)
 • طراحی فیلتر کالمن به کمک کوواریانس، مدل نوآوری، الگوریتم لوینسون

مراجع:
 • B. D. Anderson, J. B. Moore, Optimal Filtering, Prentice-Hall, 1979
 • T. Kailath, Lectures on Wiener and Kalman Filtering, Springer Verlag, 1985
 • T. Kailath, A. H. Syed, B. Hassibi, Linear Estimation, Prentice-Hall, 2000
 • J. Mendel, Lessons in Estimation Theory for Signal Processing, Communication and Control, Prentice-Hall, 1995
 • S. Kay, Fundamental of Statistical Signal Processing: Estimation, Prentice-Hall, 1993
 • H. Van Trees, Detection, Estimation and Modulation Theory: Part I, John Wiley & Sons, 1968
 • J. Candy, Signal Processing, The Model Based Approach, McGraw-Hill, 1986
 • A. Jazwinski, Stochastic Processes and Filtering Theory, Academic Press, 1970
 • G. Breiman, Factorization Methods for Discrete Sequential Estimation, Academic Press, 1977
 • H. V. Poor, An Introduction to Signal Detection and Estimation, Springer, 1988

 
آخرین به‌روزرسانی: 18 / 4 / 1403