25168: پردازش علائم آرایه‌ای
نام درس: پردازش علائم آرایه‌ای (Array Signal Processing)
شماره درس: 25168
پیش‌نیاز(ها): 25155 (پردازش علائم دیجیتال 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
پردازش سیگنال آرایه‌ای یک درس ارشد برای دانشجویان در حوزه پردازش سیگنال و ارتباطات است. پیش‌نیازهای این درس شامل پردازش سیگنال دیجیتال و نظریه ماتریس می‌شود. تکنیک‌های پردازش آرایه در زمینه‌هایی مانند سونار، لغو نویز و اخیراً در ایستگاه‌های پایه ارتباطات موبایل استفاده می‌شوند.
 
سرفصل‌ها:
 • Introduction
 • Arrays and Spatial Filters
  • Introduction
  • Frequency-wavenumber Response and Beam Patterns
  • Uniform Linear Arrays
  • Uniformly Weighted Linear Arrays
  • Array Steering
  • Array Performance Measures
  • Linear Apertures
  • Non-isotropic Element Patterns
 • Synthesis of Linear Arrays and Apertures
  • Spectral Weighting
  • Array Polynomials and the z-Transform
  • Pattern Sampling in Wave number Space
  • Minimum Beamwidth for Specified Sidelobe Level
  • Least Squares Error Pattern Synthesis
  • Minimax Design
  • Null Steering
  • Asymmetric Beams
  • Spatially Non-uniform Linear Arrays
  • Beamspace Processing
 • Planar Arrays and Apertures
  • Rectangular Arrays
  • Circular Arrays
  • Circular Apertures
  • Hexagonal Arrays
  • Nonplanar Arrays
 • Characterization of Space-Time Processes
  • Introduction
  • Snapshot Models
  • Space-time Random Processes
  • Arrays and Apertures
  • Orthogonal Expansions
  • Parametric Wave number Models
 • Optimum Waveform Estimation
  • Introduction
  • Optimum Beamformers
  • Discrete Interference
  • Spatially Spread Interference
  • Multiple Plane-wave Signals
  • Mismatched MVDR and MPDR Beamformers
  • LCMV and LCMP Beamformers
  • Eigenvector Beamformers
  • Beamspace Beamformers
  • Quadratically Constrained Beamformers
  • Soft-constraint Beamformers
  • Beamforming for Correlated Signal and Interferences
  • Broadband Beamformers

مراجع:
 • H. L. Van Trees, Optimum Array Processing, Wiley, 2002
 • D. H. Johnson, D. E. Dudgeon, Array Signal Processing, Concepts and Techniques, Prentice Hall, 1993
 • R. Klemm, Space-time Adaptive Processing, Short Run Press, 1998
 • S. Haykin, Array Signal Processing, Prentice Hall, 1985
 • S. Haykin, Advances in Spectrum Analysis and Array Processing, Prentice Hall, 1991

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 4 / 1403