25171: شبکه‌های مخابرات نوری
نام درس: شبکه‌های مخابرات نوری (Optical Communication Networks)
شماره درس: 25171
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد

توضیحات:
هدف این درس آشنایی دانشجویان با کانال‌های نوری، المان‌های شبکه، تکنیک‌های مولتی‌پلکس‌کردن و تخصیص منابع است.

سرفصل‌ها:
 • Optical Channels
  • Optical Fiber
  • Free Space
  • Channel Impairments
  • Optical Amplifiers
 • Network Elements
  • Transponder
  • Switch
  • Converter
 • Multiplexing Techniques
  • TDM
  • WDM
  • CDM
  • SDM
  • OFDM
 • Resource Allocation
  • Routing
  • Assignment
  • Fragmentation
  • Grooming
  • Placement

مراجع:
 • R. Gagliardi and Sh. Karp, Optical Communications, John Wiley & Sons, 1995
 • Joseph W. Goodman, Statistical Optics, John Wiley & Sons, 2015
 • Bahaa E. Saleh and Carl E. Malvin, Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, 2019
 • R. Hui, Introduction to Fiber-Optic Communications, Academic Press, 2019
 • J. Simmons, Optical Network Design and Planning, Springer, 2014


 

آخرین به‌روزرسانی: 11 / 2 / 1403