25176: انتشار امواج در مخابرات بی‌سیم
نام درس: انتشار امواج در مخابرات بی‌سیم (Wave Propagation in Wireless Communications)
شماره درس: 25176
پیش‌نیاز(ها): 25141 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1393

توضیحات:
هدف این درس شناسایی و تحلیل پدیده‌های انتشار امواج رادیویی در محدوده طول موجهای سانتی‌متری و میلی‌متری، ایجاد توانایی تحلیل و طراحی ارتباط بی‌سیم برای مخابرات زمینی، سیار و ماهواره‌ای است.
 
سرفصل‌ها:
 • آشنایی با سیستم مخابرات بی‌سیم و سلولی
  • ساختار مخابرات سلولی و نحوه محاسبه نسبت حامل به تداخل در آن، ترافیک تلفنی و فرمول ارلانگ، انواع دسترسی‌های چندگانه، نسل‌های نوین مخابرات سیار و سلولی
 • مکانیسم‌های انتشار امواج رادیویی
  • انعکاس، شکست، انتقال، پراکندگی از سطوح ناصاف، اصول انتشار نور هندسی
  • تفرق امواج، تفرق از لبه تیز، بیضوی‌های فرنل، نظریه تفرق هندسی و فرمولاسیون آن
 • مدل‌های اساسی انتشار
  • تعریف تلف مسیر، تلف فضای آزاد، تلف با حضور زمین مسطح
 • ارتباطات زمینی ثابت، مسیر انتشار، انکسار در تروپوسفر، تلفات موانع مسیر، فرمول‌های تقریبی تلفات موانع (لبه‌های تیز) متوالی، انتگرال تفرق از چند لبه تیز، تفرق از لبه‌های گرد، روش معادله‌های سهموی
 • ارتباطات ماهواره‌ای ثابت
  • آثار تروپوسفر، جذب گازها، تضعیف بارندگی، انکسار تروپوسفر، چرخش پلاریزاسیون
 • انتشار در ماکروسل‌ها
  • مدل‌های انتشار تجربی، COST231, Okumura-Hata
  • مدل‌های انتشار فیزیکی، Walfisch-Bertoni, Ikegami
  • مدل‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات، ITU-R P.1546, P.1411
 • سایه‌افکنی در انتشار، ویژگی‌های آماری و مدل‌های فیزیکی سایه‌افکنی
 • محوشدگی سریع باند باریک
  • کانال با نویز سفید گوسی، کانال با محوشدگی باند باریک، کانال با توزیع رایلی و نسبت سیگنال به نویز در آن، کانال با توزیع رایس و نسبت سیگنال به نویز در آن، کانال با توزیع ناکاگامی
 • محوشدگی سریع باند وسیع
  • تاثیرات محوشدگی باند وسیع، مدل‌های کانال باند وسیع، پارامترهای کانال، آثار حوزه فرکانس، توابع پاسخ زمان - فرکانس کانال( توابع بللو)، محوشدگی باند وسیع در ارتباطات ثابت، روش‌های مقابله با محوشدگی باند وسیع
 • آشنایی با پدیده‌های انتشار در مایکروسل‌ها و پیکوسل‌ها (داخل ساختمان)

مراجع:
 • S. Saunders, A. Aragon-Zavala, Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems
 • N. Blaunstein, Ch. Christodoulou, Radio Propagation and Adaptive Antennas for Wireless Communication Links
 • G. Barue, Microwave Engineering, Land and Space Radiocommunication

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 4 / 1403