25186: روش‌های ‌عددی ‌در الکترومغناطیس
نام درس: روش‌های ‌عددی ‌در الکترومغناطیس (Numerical Methods in Electromagnetics)
شماره درس: 25186
پیش‌نیاز(ها): 25141 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با مهم‌ترین روش‌های حل عددی مسائل الکترومغناطیس و ایجاد توانایی قضاوت و انتخاب روش مناسب برای حل یک مسئله مشخص بر اساس ویژگی‌ها و محدودیت‌های تئوری و عملی، ایجاد توانایی در حل مسائل پیچیده به صورت عددی و انجام تحقیقات در مورد روش‌های عددی در حوزه الکترومغناطیس است.
 
سرفصل‌ها:
 • مروری بر تئوری الکترومغناطیس
 • مقایسه روش‌های عددی و تحلیلی، دسته‌بندی و ویژگی‌های کلی
 • روش‌های تفاضل محدود شامل Finite Difference (FD) و Finite Difference Time Domain (FDTD)
 • روش Method of Moments (MoM) و توابع گرین مورد نیاز
 • روش Finite Element Method (FEM)
 • روش Transmission Line Matrix Method (TLM)
 • روش Method of Lines
 • روش‌های دیگر، نکات و مسائل تکمیلی

مراجع:
 • M. N. O. Sadiku, Numerical Techniques in Electromagnetics, CRC Press
 • J. M. Jin, Theory and Computation of Electromagnetic Fields, IEEE Press, 2010
 • R. F. Harrington, Field Computation by Moment Method, IEEE Press, 1993
 • T. Itoh, Numerical Techniques for Microwave and Millimeter Wave Passive Structures, Wiley, 1989
 • A. Taflove, Computational Electrodynamics, the Finite-Difference Time-Domain Method, Artech House, 2005.
 • A. F. Peterson, Computational Method for Electromagnetics, IEEE Press, 1997
 • J. L. Volakis, Finite Element Method for Electromagnetics, IEEE Press, 1998
 • J. Jin, The Finite Element Method in Electromagnetics, John-Wiley & Sons, 2002
 • A. Bondeson, Computational Electromagnetics, Springer, 2005
 • R. C. Booton, Computational Methods for Electromagnetics and Microwaves, John Wiley & Sons, 1992

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 4 / 1403