25186: روش‌های ‌عددی ‌در الکترومغناطیس
نام درس: روش‌های ‌عددی ‌در الکترومغناطیس (Numerical Methods in Electromagnetics)
شماره درس: 25186
پیش‌نیاز(ها): 25141 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 3 / 2 / 1403