25187: تئوری‌ و کاربرد ادوات نیمه‌هادی‌ میلی‌متری
نام درس: تئوری‌ و کاربرد ادوات نیمه‌هادی‌ میلی‌متری (Millimeter Wave Solid State Devices)
شماره درس: 25187
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 4 / 2 / 1403