25251: اصول ابررسانایی
نام درس: اصول ابررسانایی (Superconductivity Principles)
شماره درس: 25251
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با مقدمات و اصول ابررسانایی و آینده‌پژوهی این زمینه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا است.
 
سرفصل‌ها:
 • مروری بر ابررسانایی و انواع آن
 • مشخصات ابررساناها و پارامترهای حرارتی آن‌ها
 • پارامترهای ابررسانایی و موضوع کوانتیزه‌بودن شار
 • رسانایی کامل و پدیده مایزنر
 • مدل لاندون و مدل دو سیال
 • کاربردهای مدل لاندون
 • اصول تئوری BCS و نتایج آن
 • تئوری گینزبرگ لاندائو
 • مشخصات مغناطیسی ابررسانایی نوع 1 و 2
 • کاربردهای تئوری گینزبرگ لاندائو
 • جریان و میدان بحرانی در ابررساناها
 • مبانی مدل‌های حالت بحرانی و کاربردهای آن‌ها
 • کاربردهای در ابعاد بزرگ

مراجع:
 • M. Cyrot, D. Pavuna, Introduction to Superconductivity and High-Tc Materials, World Scientific, 1992
 • A. C. Rose-Innes, E. H. Rhoderick, Introduction to Superconductivity, Pergamon Press, 1988
 • Ch. Kittle, Introduction to Solid State Physics, John Wiley & Sons, 1996
 • T. Van Duzer, C. W. Turner, Principles of Superconductive Devices and Circuits, Prentice Hall, 1999
 • M. Tinkham, Introduction to Superconductivity, McGraw-Hill, 1996

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 4 / 1403