25252: طراحی مدارهای مبدل داده
نام درس: طراحی مدارهای مبدل داده (Data Converter Circuits Design)
شماره درس: 25252
پیش‌نیاز(ها): 25033 (الکترونیک 3)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 4 / 2 / 1403