25253: طراحی مدارهای CMOS 1
نام درس: طراحی مدارهای CMOS 1
(CMOS Circuits Design 1)

شماره درس: 25253
پیش‌نیاز(ها): 25761 (الکترونیک آنالوگ)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با اصول و تکنیک‌های طراحی مدارهای مجتمع بر اساس تکنولوژی CMOS است.
 
سرفصل‌ها:
 • فیزیک مقدماتی ترانزیستور MOS
 • نحوه ساخت
 • کوچک‌سازی ابعاد
 • اثرات کانال کوتاه
 • مدل ترانزیستور
 • نویز در ترانزیستور MOS
 • تقویت‌کننده‌های یک‌طبقه
 • طبقه تقویت‌کننده دیفرانسیلی
 • منابع جریان/ آینه جریان
 • تقویت‌کننده‌های عملیاتی یک‌طبقه: مدار تلسکوپی، مدار کسکود تا شده، مدار افزایش بهره، مدار با محدوده سیگنال بزرگ
 • تقویت‌کننده‌های عملیاتی چندطبقه: جبران‌سازی میلر، جبران‌سازی میلر چندحلقه‌ای
 • فیدبک نوع مشترک
 • طبقات خروجی و طبقات کلاس AB
 • مدار Bandgap
 • مدارهای سوئیچ و خازن
 • مدارهای gm-c

مراجع:
 • Behzad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw Hill, 2000
 • S. M. Atardi, Design of CMOS Analog Integrated Circuits, Lachin, 2000 (In Farsi)


 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 4 / 1403