25262: الکترونیک دیجیتال
نام درس: الکترونیک دیجیتال (Digital Electronics)
شماره درس: 25262
پیش‌نیاز(ها): 25032 (الکترونیک 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402