25268: مکانیک کوانتومی کاربردی
نام درس: مکانیک کوانتومی کاربردی (Applied Quantum Mechanics)
شماره درس: 25268
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با خواص ذره‌ای و موجی ذرات، معرفی معادله شرودینگر، پدیده کوانتمی تونل‌زنی، نوسان‌گر هارمونیک و مثال‌هایی از سیستم‌های فیزیکی مرتبط با آن، معرفی توابع پایه و اپراتورها برای حل راحت‌تر معادلات، روش تقریب‌زدن پتانسیل‌های اختلال ساکن و تابع زمان، مثال‌هایی از کاربرد روش اختلال در سیستم‌های متقارن مرکزی و دیدن نحوه تشکیل سطوح دیجنره، بررسی سیستم‌های غیر متقارن است.
 
سرفصل‌ها:
 • ذره و موج
 • معادله شرودینگر
 • تونل‌زدن
 • نوسان‌گر هارمونیک
 • توابع پایه و اپراتورها
 • تئوری اختلال ساکن
 • تئوری تابع زمان
 • حرکت در سیستم متقارن مرکزی
 • الکترون ها و عدم تقارن

مراجع:
 • D. K Ferry, Quantum Mechanics: An Introduction for Device Physicists and Electrical Engineers, Institute of Physics Publishing, 2001
 • A. F. J. Levi, Applied Quantum Mechanics, Cambridge University Press, 2003
 • W. A. Harrison, Applied Quantum Mechanics. World Scientific, 2000
 • P. L. Hagelstein, S. D. Senturia, T. P. Orlando, Introduction to Applied Quantum and Statistical Physics, Wiley, 2004
 • Miller, Quantum Mechanics for Scientists and Engineers, Cambridge, 2008
 • س. خراسانی، مکانیک کوانتم کاربردی، دلارنگ، 2010


 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 4 / 1403