25275: آز طراحی مدارهای مجتمع
نام درس: آز طراحی مدارهای مجتمع (IC CAD Lab)
شماره درس: 25275
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403