25334: سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی
نام درس: سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی (Electrical Energy Distribution Systems)
شماره درس: 25334
پیش‌نیاز(ها): 25782 (تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1394

توضیحات:
هدف این درس آشنایی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی، اصول طراحی و مبانی بهره‌برداری از این سیستم‌ها و مسائل مربوطه است.
 
سرفصل‌ها:
 • نقش، سطوح اصلی و آرایش سیستم‌های توزیع
  • نقش و اهمیت سیستم‌های توزیع
  • سطوح اصلی سیستم توزیع
  • اجزای سیستم‌های توزیع
  • انواع آرایش سیستم‌های توزیع
 • بار الکتریکی
  • مشخصه‌های بار
  • پیش‌بینی بار
  • مدل‌سازی بار
  • پاسخ‌گویی بار
 • تحلیل سیستم‌های توزیع
  • تحلیل پخش بار
  • محاسبات افت ولتاژ
  • محاسبات تلفات
  • تحلیل اتصال کوتاه
 • تنظیم ولتاژ و خازن‌گذاری در سیستم‌های توزیع
  • مشکلات افت و اضافه ولتاژ
  • روش‌های تنظیم ولتاژ
  • تنظیم‌کننده ولتاژ و بانک خازنی
  • خازن‌گذاری در سیستم‌های توزیع
 • اصول طراحی سیستم‌های توزیع
  • برنامه‌ریزی و جایابی پست‌های فوق توزیع
  • طراحی فیدر و شبکه توزیع
 • حفاظت سیستم‌های توزیع
  • ادوات سیستم حفاظت در توزیع
  • هماهنگی ادوات حفاظت در توزیع
  • اصول جایابی ادوات حفاظتی در سیستم‌های توزیع
  • حفاظت سیستم‌های توزیع در حضور تولیدات پراکنده
 • مدیریت خطا در سیستم‌های توزیع
  • دلایل وقوع خطا
  • انواع خطا
  • اصول مدیریت خطا
 • مسائل اقتصادی در سیستم‌های توزیع
  • تجدید ساختار در سطح توزیع
  • بازیگران سطح توزیع
  • روش‌های افزایش بهره‌وری اقتصادی در سطح توزیع
 • سیستم زمین
 • منابع تولید پراکنده
 • اتوماسیون سیستم‌های توزیع
 • سیستم‌های توزیع جریان مستقیم
 • مقدمه‌ای بر سیستم‌های توزیع هوشمند

مراجع:
 • W. H. Kersting, Distribution System Modeling and Analysis, 2nd edition, CRC Press, 2006
 • T. A. Short, Electric Power Distribution Handbook, CRC Press, 2004
 • A. A. Sallam and O. P. Malik, Electric Distribution Systems, Wiley-IEEE, 2011
 • T. Gonen, Electric Power Distribution System Engineering, 1986


 
آخرین به‌روزرسانی: 22 / 3 / 1403