25335: ماشین‌های الکتریکی غیر سنتی
نام درس: ماشین‌های الکتریکی غیر سنتی (Non-traditional Electric Machines)
شماره درس: 25335
پیش‌نیاز(ها): 25781 (تبدیل انرژی الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
هدف این درس معرفی، مدل‌سازی و تحلیل ماشین‌های الکتریکی مخصوص است.
 
سرفصل‌ها:
 • سیستم‌های الکترومغناطیس حرکت خطی
  • آشنایی با سیستم‌های الکترومغناطیس حرکت خطی (معرفی انواع سیستم‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها، کاربردها)
  • موتور القایی خطی (بررسی تطبیقی موتورهای القایی خطی و دوار، مزایا و معایب، ویژگی‌های LIM، روابط اساسی در LIM)
  • تحلیل موتورهای القایی خطی (استخراج مدار معادل و محاسبه پارامترها، تحلیل با استفاده از مدل لایه‌ای)
  • سیستم تغذیه و کنترل
  • سیستم‌های تعلیق الکترومغناطیسی و الکترودینامیکی (مقایسه سیستم‌های تعلیق الکترومغناطیسی و الکترودینامیکی، ملاحظات طراحی)
  • موتورهای سنکرون خطی (انواع ماشین‌های سنکرون خطی، تحلیل عملکرد ماشین‌های با هسته هوایی، رلاکتانسی و آهنربای دائم)
 • ماشین‌های شار محوری
  • آشنایی با ماشین‌های شار محوری (مقایسه ماشین‌های شار محوری و ماشین‌های مرسوم، انواع ماشین‌های شار محوری، کاربردها، مزایا و چالش‌ها)
  • موتور القایی شار محوری (انواع موتورهای القایی شار محوری، تحلیل عملکرد موتورهای القایی شار محوری)
  • ماشین‌های آهنربای دائم شار محوری (انواع ماشین‌های آهنربای دائم شار محوری)
  • تحلیل عملکرد و تحلیل حرارتی
 • ماشین‌های با سرعت زیاد
  • تفاوت ماشین‌های با سرعت زیاد و ماشین‌های با سرعت خیلی زیاد
  • کاربردها
  • چالش‌های استفاده از این ماشین‌ها (افق‌های پژوهشی)
 • ماشین‌های SR
  • مفاهیم اولیه
  • کاربردها، مزایا و چالش‌ها
  • تحلیل عملکرد
  • ملاحظات طراحی


مراجع:
 • J. F. Gieras, Z. J. Piec, Linear Synchronous Motors: Transportation and Automation Systems, CRC Press, 2000
 • I. Boldea, Linear Electric Machines, Drives, and MAGLEVs Handbook, Taylor & Francis, 2013
 • J. F. Gieras, W. Maarten, J. Kampe, Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines, Springer, 2008
 • B. Polajzer, Magnetic Bearings, Theory and Applications, Sciyo, 2010
 • T. Miller, Electronic Control of Switched Reluctance Machines, Newnes Power Engineering Series, 2001
 • A. Emadi, Energy-Efficient Electric Motors, Marcel Dekker INC, 2005
 • J. F. Gieras, Advancements in Electric Machines, Springer, 2008


 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403