25338: دینامیک سیستم‌های قدرت 1
نام درس: دینامیک سیستم‌های قدرت 1 (Power System Dynamics 1)
شماره درس: 25338
پیش‌نیاز(ها): 25333 (بررسی سیستم‌های قدرت 2) و 25311 (بررسی سیستم‌های قدرت) یا 25326 (ماشین‌های الکتریکی 3)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
شبکه‌های قدرت به‌هم‌پیوسته امروزی، بزرگ‌ترین سیستم‌های دینامیک ساخته دست بشرند. حفظ پایداری این سیستم‌ها در شرایطی که عوامل متعددی در یک ساختار غیر متمرکز در آن فعالیت می‌کنند برای کارکرد مطمئن آن‌ها ضروری است. هدف این درس بررسی دینامیک داخلی سیستم قدرت و پایداری سیگنال کوچک آن است. به این منظور ابتدا مدل دینامیک اجزای موثر سیستم معرفی شده و پس از تحلیل پدیده‌های دینامیک و ویژگی‌های آن‌ها، چگونگی طراحی کنترل‌کننده‌های مناسب برای بهبود پایداری سیگنال کوچک بحث می‌گردد.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمه‌ای بر پایداری سیستم‌های قدرت: تاریخچه، ساختار عمومی و كنترلی سیستم، مفاهیم اولیه پایداری
 • مروری بر تحلیل پایداری با روش فضای حالت
 • پایداری سیگنال كوچك سیستم تك ماشین
 • مدل‌سازی ماشین سنكرون: مدل كلاسیك، مدل دومحوری و تبدیل پارك، تبدیل به واحد، اثر اشباع، پارامترهای استاندارد، مدل‌های خطی درجه پایین و بالا برای تحلیل سیگنال كوچك
 • آشنایی با سیستم‌های تحریك
 • اثر مدار تحریك و دینامیك سیستم تحریك بر نوسانات فركانس پایین
 • پایدارساز سیستم قدرت  (PSS)و طراحی پایه آن
 • مدل‌سازی و بررسی دینامیك سیستم چندماشینه، مشخصه‌های مودهای نوسانی سیستم چندماشین
 • روش‌های معادل‌سازی: همپایی، روش‌های كاهش مرتبه مدل، روش‌های شناسایی
 • مباحث تكمیلی طراحی: PSS انتخاب سیگنال ورودی، كنترلرهای غیر كلاسیك و پیشرفته
 • مدل‌سازی و بررسی دینامیك سایر اجزا: سیستم محركه مكانیكی و كنترل بار - فركانس، بارهای الکتریکی
 • نوسانات پیچشی و تشدید زیر سنكرون: مشخصه پیچشی محور توربوژنراتور، تشدید زیرسنكرون (SSR)، تداخل مودهای پیچشی با كنترل‌های شبكه، روش‌های مقابله
 • بهبود پایداری سیگنال كوچك به كمك كنترلرهای شبكه انتقال (HVDC, FACTS)


مراجع:
 • P. Kundur, Power System Stability and Control, McGraw Hill, 1994
 • P. W. Sauer, M. A. Pai, Power System Dynamics and Stability, Prentice Hall, 1998
 • كراری، دینامیك و كنترل سیستم‌های قدرت، انتشارات دانشگاه صنعتی امیركبیر، 1382
 • J. Machowski, J. W. Bialek, J.R. Bumby, Power System Dynamics and Stability, Wiley, 1997
 • P. M. Anderson, A. A. Fouad, Power System Control and Stability, IEEE Press, 2003
 • G. Rogers, Power System Oscillations, Springer, 1999
 • P. M. Anderson, B. L. Agrawal, J. E. Van Ness, Subsynchronous Resonance in Power Systems, IEEE Press, 1990


 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403