25340: مسائل مخصوص در قدرت
نام درس: مسائل مخصوص در قدرت (Special Problems in Power)
شماره درس: 25340
پیش‌نیاز(ها): 25333 (بررسی سیستم‌های قدرت 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3 (متغیر)
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403