25351: کیفیت توان
نام درس: کیفیت توان (Power Quality)
شماره درس: 25351
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
افزایش استفاده از تجهیزات حساس الکترونیکی در بخش کنترل و تجهیزات الکترونیک قدرت در بخش قدرت سبب توجه رورافزون محققین به امر کیفیت توان و اثر آن بر روی عملکرد سیستم‌ها شده است. از طرف دیگر هزینه‌های ناشی از کاهش کیفیت برق به دلیل وابستگی سیستم‌ها به پارامترهای کیفی انرژی الکتریکی مطالعه پایه‌ای و کاربردی در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در این راستا درس کیفیت توان با نگرش پایه‌ای و کاربردی تدوین گشته است. این درس ضمن مروری بر تعاریف پایه و استانداردها در این زمینه به نحوه ارزیابی، مدل‌سازی تجهیزات و سیستم، بهبود کیفیت برق و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های قدرت و انواع مصرف‌کننده‌ها می‌پردازد.
 
سرفصل‌ها:
 • تعاریف پایه کیفیت توان
  • اهمیت کیفیت توان
  • اغتشاشات
  • شاخص‌ها
  • استانداردها
 • مفاهیم توان‌ها در محیط‌های غیر سینوسی
  • سیستم‌های تک‌فاز
  • سیستم‌های سه‌فاز
 • منابع تولید اغتشاشات کیفیت توان
  • تجهیزات الکترونیک قدرت
  • کوره‌های قوس جریان
  • لامپ‌های فلورسنت، کم‌مصرف
 • آنالیز سیگنال‌های با طیف ثابت
  • تبدیل فوریه
  • فیلتر کالمن
 • آنالیز سیگنال‌های با طیف متغیر
  • تبدیل لاپلاس
  • تبدیل هارتلی
  • تبدیل ویولت
 • هارمونیک‌ها
  • عوامل ایجادکننده و اثرات
  • مدل‌سازی و آنالیز هارمونیکی: مدل‌سازی بار، مدل‌سازی منبع، مدل‌سازی خطوط انتقال، مدل‌سازی ترانسفورماتور، مدل‌سازی موتورهای الکتریکی
  • پخش بار هارمونیکی
  • هارمونیک‌ها و بانک‌های خازنی
  • هارمونیک‌ها و ترانسفورماتورها
  • روش‌های جبران‌سازی
 • تغییرات ولتاژ
  • عوامل و اثرات
  • مشخصه‌ها
  • اثر متقابل تغییرات ولتاژ و بارها
  • روش‌های جبران‌سازی

مراجع:
 • G. T. Heydt, Electric Power Quality, 1991
 • M. H. Bollen, Signal Processing of Power Quality Disturbances, IEEE Press, 2007
 • R. C. Dugan, Electric Power Systems Quality, 2000
 • E. Acha, Power System Harmonics, 2002
 • M. H. Bollen, Understanding Power Quality Problems, 2000
 • J. Arrilaga, Power System Harmonic Analysis, 1997


 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403