25353: کنترل توان راکتیو
نام درس: کنترل توان راکتیو (Reactive Power Control)
شماره درس: 25353
پیش‌نیاز(ها): 25311 (بررسی سیستم‌های قدرت)
هم‌نیاز(ها): 25326 (ماشین‌های الکتریکی 3) یا 25333 (بررسی سیستم‌های قدرت 2)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
با توجه به ماهیت راکتیو اغلب اجزای شبکه قدرت و بارهای الکتریکی، توان راکتیو نقش مهمی در انتقال و توزیع انرژی الکتریکی با شاخص‌های مطلوب دارد. قابلیت انتقال توان و تنظیم و پایداری ولتاژ از جمله مسائل مورد توجه در شبکه‌های نوین به‌هم‌پیوسته‌اند. در این درس پس از آشنایی با مشخصه‌های خطوط و بارهای جبران نشده و اثر توان راکتیو بر آن‌ها، انواع جبران‌سازی ثابت و قابل کنترل معرفی شده و به اصول جبران راکتیو پرداخته می‌شود. در پایان، عوامل ناپایداری ولتاژ، روش‌های تحلیل و پیشگیری از آن بررسی می‌گردد.
 
سرفصل‌ها:
 • مفاهیم اولیه و مقدمه‌ای بر كنترل توان راكتیو
 • جبران بار: اصلاح ضریب توان، تثبیت ولتاژ، متعادل سازی
 • تئوری كنترل توان راكتیو در شبكه‌های انتقال: رفتار خطوط جبران‌نشده، اهداف و روش‌های جبران
 • بهبود پایداری از طریق كنترل توان راكتیو
 • كاربرد خازن‌های سری: چگونگی حفاظت و تاثیرات آن، مسائل دینامیكی
 • مقدمه‌ای بر سیستم‌های انتقال AC انعطاف‌پذیر (FACTS)
 • جبران‌ساز ایستای توان راكتیو: اصول كار، مدل‌سازی، كنترل و پایداری SVC
 • ساختمان و اصول كار دیگر جبران‌سازی ایستای سری و موازی
 • ناپایداری ولتاژ در شبكه‌های الكتریكی: مفاهیم، روش‌های بررسی و روش‌های اصلاحی
 • پخش بهینه توان راکتیو: اهداف و روش‌های برنامه‌ریزی

مراجع:
 • T. J. E. Miller, Reactive Power Control in Electric Systems, John Wiley, 1982
 • P. M. Anderson, R. G. Farmer, Series Compensation of Power Systems, PBLSH Inc., 1996
 • Y. H. Song, A. T. Johns, Flexible AC Transmission Systems (FACTS), IEE, 1999
 • P. Kundur, Power System Stability and Control, McGraw Hill, 1994
 • T. Van Cutsem, C. Vournas, Voltage Stability of Electric Power Systems, Springer, 2005
 • م. همدانی گلشن، پایداری ولتاژ سیستم‌های قدرت، به‌نشر، 1386


 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403