25368: مباحث ویژه قدرت
نام درس: مباحث ویژه قدرت (Special Topics of Power)
شماره درس: 25368
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403