25369: مباحث ویژه در قدرت
نام درس: مباحث ویژه در قدرت (Special Topics in Power)
شماره درس: 25369
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: دکترا
آخرین ویرایش: تابستان 1402

توضیحات:
[فناوری‌های منابع مبتنی بر اینورتر:] هدف این درس آشنایی دانشجویان با اصول کارکرد، مدل‌سازی، تحلیل، کنترل و بررسی مسائل اتصال به شبکه منابع مبتنی بر اینورتر شامل توربین‌ژنراتورهای بادی، سیستم‌های خورشیدی فوتوولتائیک و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی است.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمه
  • مقدمه‌ای بر سیستم‌های قدرت مدرن
  • مقدمه‌ای بر مفاهیم الکترونیک قدرت
  • توپولوژی‌های مبدل‌های قدرت برای اتصال به شبکه منابع مبتنی بر مبدل
  • فازورهای فضایی و قاب‌های دومحوری
 • سیستم‌های مبدل منبع ولتاژ (Voltage-Source Converter: VSC) و دسته‌بندی آن‌ها
  • اصول عملکرد سیستم‌های VSC
  • مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های VSC 
  • دسته‌بندی سیستم‌های VSC
   • سیستم‌های VSC دنبال‌کننده شبکه
   • سیستم‌های VSC فرکانس‌کنترل‌شده
   • سیستم‌های VSC شکل‌دهنده شبکه
   • سیستم‌های VSC فرکانس‌متغیر
  • مقادیر یکایی برای سیستم‌های VSC
 • همگام‌سازی با شبکه
  • همگام‌سازی مبدل‌های قدرت تک‌فاز با شبکه
  • همگام‌سازی مبدل‌های قدرت سه‌فاز با شبکه
  • تکنیک‌های مبتنی بر PLL همگام‌سازی با شبکه
  • تکنیک‌های بدون PLL همگام‌سازی با شبکه
 • سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی
  • فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی
   • سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی مبتنی بر باتری
   • سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی غیر مبتنی بر باتری (تلمبه‌ذخیره‌ای، هوای فشرده، مبتنی بر هیدروژن، چرخ طیار، مغناطیس ابررسانایی، ابرخازن)
  • کاربردها در سیستم‌های قدرت
  • مدل‌سازی و کنترل
 • سیستم‌های خورشیدی فوتوولتائیک (Photovoltaic: PV)
  • سلول‌ها، ماژول‌ها و آرایه‌های خورشیدی فوتوولتائیک
  • تکنیک‌های ردیابی نقطه توان بیشینه و کنترل‌کننده‌های بار
  • مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های PV منفرد
  • مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های PV متصل به شبکه
 • سیستم‌های توربین‌ژنراتور بادی
  • مشخصه‌های توربین‌های بادی
  • فناوری‌های توربین‌ژنراتورهای بادی  (Wind Turbine Generators: WTG)
  • نمایش دقیق، مدل‌سازی دینامیکی و کنترل WTGهای نوع 3
  • نمایش دقیق، مدل‌سازی دینامیکی و کنترل WTGهای نوع 4
 • الزامات اتصال به شبکه
  • الزامات فرکانس/توان حقیقی
  • الزامات ولتاژ/توان راکتیو
  • پایدارسازی سیستم قدرت

مراجع:
 • Yazdani, Amirnaser, and Reza Iravani, Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applications, John Wiley & Sons, 2010
 • Vittal, Vijay, Ayyanar, Raja, Grid Integration and Dynamic Impact of Wind Energy, Springer New York, 2012
 • Jamil, Majid, M. Rizwan, and Dwarkadas Pralhaddas Kothari, Grid Integration of Solar Photovoltaic Systems, CRC Press, 2017
 • Díaz-González, Francisco, Andreas Sumper, and Oriol Gomis-Bellmunt, Energy Storage in Power Systems, John Wiley & Sons, 2016
 • Teodorescu, Remus, Marco Liserre, and Pedro Rodriguez, Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems, John Wiley & Sons, 2011
 • Machowski, Jan, Zbigniew Lubosny, Janusz W. Bialek, and James R. Bumby, Power System Dynamics: Stability and Control, John Wiley & Sons, 2020
 • Wu, Bin, Yongqiang Lang, Navid Zargari, and Samir Kouro, Power Conversion and Control of Wind Energy Systems, John Wiley & Sons, 2011
 • Abad, Gonzalo, Jesus Lopez, Miguel Rodriguez, Luis Marroyo, and Grzegorz Iwanski, Doubly Fed Induction Machine: Modeling and Control for Wind Energy Generation, John Wiley & Sons, 2011
 • Eremia, Mircea, and Mohammad Shahidehpour, eds., Handbook of Electrical Power System Dynamics: Modeling, Stability, and Control, John Wiley & Sons, 2013

 
آخرین به‌روزرسانی: 8 / 3 / 1403