25390: سمینار کارشناسی ارشد قدرت
نام درس: سمینار کارشناسی ارشد قدرت (Power Seminar)
شماره درس: 25390
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 2
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403