25395: عایق‌ها و فشار قوی پیشرفته
نام درس: عایق‌ها و فشار قوی پیشرفته (Advanced Dielectrics and High Voltage)
شماره درس: 25395
پیش‌نیاز(ها): 25341 (عایق‌ها و فشار قوی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: تابستان 1396

توضیحات:
از آن‌جا كه با توسعه تكنولوژی در زمینه طراحی عایقی فشار قوی ایجاب می‌نماید یک محقق در مهندسی فشار قوی با مفاهیم پیشرفته چون مکانیزم‌های تخلیه جزئی، نحوه آشكارسازی آن‌ها و تاثیر آن روی طول عمر عایقی و نیز تأثیر آلودگی روی طراحی عایقی خارجی آشنا بوده و كاربردهای فشار قوی در صنعت را بشناسد، این درس این مباحث را پوشش خواهد داد.
 
سرفصل‌ها:
 • آشکارسازی تخلیه جزئی در دستگاه‌های فشار قوی
  • رفتار تخلیه‌های جزئی
  • آشکارسازی تخلیه‌ها
  • اندازه‌گیری تخلیه‌ها
  • انتخاب روش آشکارسازی و خصوصیات هر کدام
  • تعیین محل تخلیه
 • طراحی و آزمون عایقی خارجی
  • کار در محیط دچار آلودگی
  • مکانیزم جرقه در عایق‌های آلوده تحت ولتاژ AC و DC
  • مدل تخلیه عایقی آلوده‌شده
  • اندازه‌گیری و آزمون
  • اندازه‌گیری شدت آلودگی
  • سنجش میزان رسوب روی عایق‌ها و نوع آن‌ها
  • طراحی عایقی با احتساب آلودگی
  • آزمون‌ها و استانداردها
 • جداسازی ذرات با میدان‌های قوی استاتیک
  • مکانیزم بروز کرونا
  • بار نمودن ذرات فضایی
  • منبع تغذیه
  • یونیزاسیون ذرات
  • جذب ذرات و محاسبه راندمان
 • دسته‌بندی مواد عایق و روش‌های آزمون آن‌ها
 • تکنولوژی عایقی تجهیزات مختلف فشار قوی
  • عایقی کابل‌های فشار قوی
  • مدل گذرای ترمینالی ترانسفورمر برای ارزیابی
 • اضافه ولتاژهای محتمل جهت طراحی عایقی
 • برق‌دار شدن ترانسفورمر به صورت استاتیک


مراجع:
 • F. H. Kreuger, Discharge Detection in HV Equipment
 • M. G. Mohammadi, Physic and Technology of Electric Insulations
 • Alston, High Voltage Technology
 • Polluted Insulators: A review of Current Knowledge
 • Kuffel, High Voltage Engineering: Fundamentals

 
آخرین به‌روزرسانی: 7 / 3 / 1403