25396: مسائل مخصوص در مهندسی قدرت 
نام درس: مسائل مخصوص در مهندسی قدرت (Special Problems in Power Engineering)
شماره درس: 25396
پیش‌نیاز(ها): 25753 (تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 1 / 1403