25426: کنترل بهینه
نام درس: کنترل بهینه (Optimal Control)
شماره درس: 25426
پیش‌نیاز(ها): 25431 (کنترل مدرن)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1393

توضیحات:
این درس به بررسی روش‌های بهینه‌سازی پارامتریک و غیر پارامتریک می‌پردازد که شامل بهینه‌سازی استاتیک و دینامیک با محدودیت‌های مساوی و غیر تساوی، استفاده از مجموعه‌های محدب، و روش‌های متعددی نظیر شرایط Kuhn-Tucker و SUMT می‌شود. مفاهیم اصلی مکانیک کلاسیک، شامل توابع همیلتون و معادلات لاگرانژی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مسائل کنترل بهینه مانند کمترین زمان، کمترین هزینه، و تنظیم کردن مورد بررسی قرار می‌گیرند، همچنین برنامه‌ریزی پویا به کمک اصل بهینگی و DP برای حل مسائل پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
سرفصل‌ها:
 • بهینه‌سازی با بعد محدود (بهینه‌سازی پارامتریک) استاتیک و دینامیک بدون محدودیت
  • روش‌های کلاسیک مبتنی بر گرادیان
  • روش‌های بازگشتی
  • روش بیشترین کاهش (کوادراتیک و غیرکوادراتیک)
  • روش نیوتن، نیوتن تعمیم‌یافته، شبه نیوتن، conjugate gradient
 • بهینه‌سازی پارامتریک با وجود محدودیت‌های مساوی
  • تحلیل حساسیت و روش لاگرانژی
 • مجموعه‌های محدب
 • بهینه‌سازی پارامتریک با محدودیت‌های غیرتساوی
  • شرایط Kuhn-Tucker
 • روش بهینه‌سازی SUMT
  • روش Penalty
  • روش Barrier
 • بهینه‌سازی با بعد نامحدود (غیرپارامتریک)
  • حساب تغییرات: قضیه و لم بنیادی، شرایط لازم اویلر لاگرانژ، مسئله Brachistochrone
  • حل مسائل کلی با نقاط پایانی معین، آزاد و متغیر
  • بسط نتایج به حالت چندبعدی
  • حل مسائل با وجود گوشه و بررسی اکستریمال مشتق‌پذیر تکه‌ای (شرایط Weierestrass-Erdman)
  • بررسی اکستریمال با وجود محدودیت‌های مختلف
 • مروری بر مکانیک کلاسیک و معادلات لاگرانژی
  • تابع و اصل همیلتون
  • شکل همیلتونی معادلات اویلر لاگرانژ
 • مسائل کنترل بهینه
  • مروری بر مسائل کنترل بهینه (مسئله کمترین زمان، کمترین هزنیه، کنترل ارزان، کمترین سوخت، تنظیم کردن، ردیابی، کنترل با درجه پایداری و ...)
  • تعمیم حساب تغییرات به مسائل کنترل بهنیه با شرایط مرزی مختلف
  • تنظیم‌کننده‌های خطی (LQR): ماتریس همیلتون، معادلات ریکاتی (دیفرانسیلی و جبری)، محاسبه هزینه بهینه، حل در حالت ماندگار، بررسی رفتار مجانبی، وجود حل و یکتابودن و پایداری، تنظیم‌کننده‌های حالت با استفاده از پسخور خروجی
  • مسائل دنبال‌یابی.
  • اصل مینیمم پونتریاگین و بررسی نتایج حاصله: حل مسائل با وجود محدودیت‌های تساوی و غیر تساوی
  • مسئله کمترین زمان (Minimum Time Problem): کنترل Bang-Bang، کنترل Bang-off-Bang، بررسی وجود حل نرمال‌بودن، یکتابودن، Switching، حل مسئله نمونه فرود نرم بر روی کره ماه
  • مسئله کمترین میزان سوخت: بررسی شرایط نرمال‌بودن
  • مسئله کمترین زمان و کمترین میزان سوخت
 • برنامه‌ریزی پویا (DP)
  • اصل بهینگی
  • حل مسائل کنترل نمونه با استفاده از DP
  • تعمیم اصل بهینگی به حوزه زمان پیوسته (Hamilton-Jacobi-Bellman)

مراجع:
 • D. E. Kirk, Optimal Control Theory: An Introduction, Prentice Hall, 1970
 • G. Leitmann, Calculus of Variable and Optimal Control, Plenurn, 1981
 • H. Kwakernaak, R. Sivan, Linear Optimal Control System, J. Wiley, 1972
 • M. Athans, P. L. Falb, Optimal Control, McGraw-Hill, 1966
 • D. G. Luenberger, Introduction to linear and Nonlinear programming, Addison Wesley, 1973

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 4 / 1403