25440: مسائل مخصوص در کنترل
نام درس: مسائل مخصوص در کنترل (Special Problems in Control)
شماره درس: 25440
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3 (متغیر)
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403