25442: ناوبری اینرسی
نام درس: ناوبری اینرسی (Inertial Navigation)
شماره درس: 25442
پیش‌نیاز(ها): 25411 (سیستم‌های کنترل خطی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403