25444: شناسایی سیستم‌ها
نام درس: شناسایی سیستم‌ها (Systems Identification)
شماره درس: 25444
پیش‌نیاز(ها): 25114 (آمار و احتمال مهندسی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403