25453: سیستم‌های کنترل شبکه‌ای
نام درس: سیستم‌های کنترل شبکه‌ای (Networked Control Systems)
شماره درس: 25453
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1396

توضیحات:
هدف این درس آشنایی دانشجویان با سیستم‌های کنترل شبکه‌ای، چالش‌های اساسی در توسعه این سیستم‌ها و اصول طراحی این سیستم‌ها می‌باشد.
 
سرفصل‌ها:
  • مثال‌های واقعی از سیستم‌های کنترل شبکه‌ای (پهبادهای مینیاتوری، زیردریایی‌های خودکار، اتومبیل‌های خودکار، سیستم‌های چندعامله، شبکه خودکار آبیاری، خانه‌های هوشمند، میادین نفتی هوشمند، سیستم‌های انتقال و توزیع توان هوشمند و غیره)
  • چالش‌های اساسی در طراحی سیستم‌های کنترل شبکه‌ای و روش‌های مواجهه با آن‌ها (فقدان یک چارچوب جهت طراحی یک‌پارچه کنترل/مخابرات/محاسبات کامپیوتری، ایجاد تاخیر زیاد در انتقال داده‌ها با استفاده از روش‌های متداول کدینگ، غیره)
  • ابزارهای مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های کنترل شبکه‌ای (آشنایی با کانال‌های مخابراتی متداول، ظرفیت شانون، ظرفیت انتقال کانال، ریت اعوجاج و تئوری ریت اعوجاج، فیلتر کالمن، LQG، آنتروپی، آنتروپی ریت، مفاهیم پایداری در احتمال، آلموست‌شور و مین‌اسکور، نامساوی پردازش داده‌ها، غیره) 
  • نتایج اساسی جهت طراحی یک‌پارچه کنترل و مخابرات در سیستم‌های کنترل شبکه‌ای (شرط آیگن‌ولیو و ردیابی و کنترل سیستم‌های خطی گسسته زمان بر روی کانال‌های مخابراتی ظرفیت محدود دیجیتال نویزی، نرخ اعوجاج سکوئنسی و کنترل سیستم‌های گسسته زمان خطی گوسی بر روی کانال مخابراتی گوسی ظرفیت محدود، کنترل سیستم‌های خطی گوسی بر روی کانال گوسی آنالوگ ظرفیت محدود، کنترل سیستم‌های غیر خطی بر روی کانال‌های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ)
  • روش‌های موجود جهت بهینه‌سازی سیستم‌های کنترل شبکه‌ای (طراحی یک‌پارچه کنترل/محاسبات کامپیوتری، سایبر فیزیکال سیستم، روش تکرار ژاکوبی، coordinated method based on interaction balance principle, coordinated method based on prediction principle)


مراجع:
  • A. Bemporad, Networked Control Systems, Springer, 2009
  • S. Tatikonda, S. Mitter, Control Over Noisy Channels, IEEE TAC, 49(7), July 2004, pp. 1196-1201
  • S. Tatikonda, A. Sahai and S. Mitter, Stochastic Control Over a Communication Channel, IEEE TAC, 49(9), 2004, pp. 1549-1561


 
آخرین به‌روزرسانی: 5 / 3 / 1403