25461: کنترل مقاوم
نام درس: کنترل مقاوم (Robust Control)
شماره درس: 25461
پیش‌نیاز(ها): 25431 (کنترل مدرن)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با روش‌های کنترل سیستم‌های با عدم قطعیت در مدل است.
 
سرفصل‌ها:
 • مروری بر فضاهای خطی و خواص سیستم‌های خطی
 • کاهش درجه سیستم
 • پایداری مقاوم و انالیز Mu
 • گزیده‌ای از روش‌های بهینه‌سازی و نامساوی‌های خطی ماتریسی
 • طراحی کنترل‌کننده‌ها و رویت‌گرهای Hinf و H2

مراجع:
 • K. Zhou, J. Doyle, Essentials of Robust Control, Prentice Hall, 1998
 • M. Green, D. Limebeer, Linear Robust Control, Prentice Hall, 1995
 • S. Boyd, L. Ghaoui, E. Feron, V. Balakrishnan, Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory, SIAM, 1997
 • H. Golub, C. Van Loan, Matrix Computations, John Hopkins University Press
 • M. Dahleh, I. Bobillo, Control of Uncertain Systems: A Linear Programming Approach, Prentice Hall
 • H. Khalil, Nonlinear Systems, Prentice Hall, 1996
 • S. Boyd, Convex Optimization, Cambridge University Press, 2004
 • N. Andrei, Modern Control Theory: A Historical Perspective

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 4 / 1403