25477: کنترل چندمتغیره
نام درس: کنترل چندمتغیره (Multi-Variable Control)
شماره درس: 25477
پیش‌نیاز(ها): 25431 (کنترل مدرن)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
این درس به بررسی مفاهیمی می‌پردازد که شامل اهداف کنترل مانند پاسخ بهره خروجی، پایداری، حذف نویز و تغییرات پارامتری است. تابع حساسیت نیز شامل حساسیت حلقه‌باز و حلقه‌بسته و مدیریت عدم قطعیت مدل و اغتشاشات است. ساختارهای کنترلی از جمله یک و دو درجه آزادی و طراحی کنترل‌کننده‌های دودرجه‌آزادی تک‌حلقه‌ای نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. این درس همچنین به معرفی سیستم‌های چندمتغیره، اندازه‌گیری بهره، مدل‌های سیستم‌های خطی، کنترل‌پذیری و تحقق‌پذیری، صفرها و قطب‌ها، روش‌های پردازش مدل، کاهش مرتبه سیستم و پایداری سیستم‌های چندمتغیره می‌پردازد.
 
سرفصل‌ها:
 • اهداف کنترل
  • پاسخ ورودی خروجی
  • پایداری
  • حذف نویز
  • تغییرات پارامتری کوچک و تغییرات پارامتری بزرگ
  • تداخل
 • تابع حساسیت
  • حساسیت حلقه‌باز و حساسیت حلقه‌بسته.
  • عدم قطعیت مدل
  • حذف اغتشاشات
 • ساختارهای کنترلی
  • یک درجه آزادی
  • دو درجه آزادی
  • طراحی کنترل‌کننده‌های دودرجه‌آزادی تک‌حلقه‌ای
 • معرفی سیستم‌های چندمتغیره
  • تداخل حلقه‌ای
  • دلایل نیاز به کنترل چندمتغیره
 • اندازه‌گیری بهره سیستم‌های چندمتغیره
  • نرم‌های برداری و ماتریسی
  • تجزیه مقادیر استثنایی
  • نرم سیستم‌ها
 • مدل‌های‌سیستم‌های خطی: نمایش و فرم‌های استاندارد
  • توصیف فضای حالت
  • فرم‌های استاندارد فضای حالت و تحقق‌ها
  • نمایش تابع تبدیل و  فرم‌های استاندارد تابع تبدیل
  • توصیف کسری- ماتریسی
  • فرم ماتریس سیستم رازنبراک
  • تبدیل‌های‌سیستم ماتریسی
  • خلاصه تبدیل‌ها
 • کنترل‌پذیری و تحقق‌پذیری
  • کنترل‌پذیری
  • رویت‌پذیری
  • صفرهای دکوپله‌سازی
  • تحقق و بازسازی
 • صفرها و قطب‌های سیستم چندمتغیره
  • قطب‌های سیستم
  • صفرهای سیستم
  • خنثی‌سازی، پایدار‌سازی و قابلیت تشخیص
 • روش‌های پردازش مدل سیستم‌های چندمتغیره
  • اتصالات و عملیات
 • کاهش مرتبه سیستم‌های چندمتغیره
  • گرامیان‌های‌سیستم
  • کاهش مرتبه مدل‌ها
 • تداخل در سیستم‌های چندمتغیره
  • اندازه‌گیری تداخل برای ماتریس‌های ثابت
  • تعمیم معیارهای اندازه‌گیری تداخل به سیستم‌های دینامیکی
 • پایداری سیستم‌های چندمتغیره
  • پایداری داخلی
  • تست تعمیم‌یافته نایکوئیست
  • فضای بهره واحد کارایی و مقاومت
 • طراحی کنترل‌کننده با ساختار ساده
  • روش طراحی آرایه نایکوئیست
  • ساختار سیستم‌های چندمتغیره
  • به‌دست‌آوردن غلبه قطری


 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 4 / 1403