25480: مسائل ویژه در کنترل
نام درس: مسائل ویژه در کنترل (Special Topics in Control)
شماره درس: 25480
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403