25538: یادگیری آماری
نام درس: یادگیری آماری (Statistical Learning)
شماره درس: 25538
پیش‌نیاز(ها): 25732 (آمار و احتمال مهندسی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403