25539: سیستم‌های توزیع‌شده
نام درس: سیستم‌های توزیع‌شده (Distributed Systems)
شماره درس: 25539
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: بهار 1399

توضیحات:
اهداف کلی درس شامل دو بخش می‌باشد: 1- آشنایی دانشجویان با مفاهیم و الگوریتم‌هایی که سیستم‌های توزیع‌شده بر آن استوار است. 2- طراحی و تحلیل سیستم‌های توزیع‌شده در دنیای واقعی.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمات
 • شبکه‌های سنکرون
  • مدل فرمال
  • انتخاب رهبر
  • درخت پوشا کمینه
  • اجماع مقاوم در برابر خرابی
  • توافق مجموعه k عضوی، توافق تقریبی،  ثبت توزیع‌شده
 • شبکه‌های آسنکرون
  • الگوریتم‌های بدون تحمل خرابی؛ انتخاب رهبر، جستجوی اول سطح، کوتاه‌ترین مسیر
  • درخت پوشا کمینه
  • الگوریتم‌های طرد متقابل
  • Paxos
  • الگوریتم‌های شایعه
 • زمان و ترتیب‌گذاری
  • محاسبات ابری
  • Mapreduce/Hadoop
  • سیستم‌های توزیع‌شده فایل
  • زمان‌بندی
  • یادگیری توزیع‌شده، Spark
  • پردازش گراف
 • سیستم‌های P2P
  • پروتکل Gnutella، Chord
  • Bitcoin


مراجع:
 • Nancy Lynch, Distributed algorithms, Morgan Kaufmann, 1996
 • Andrew Tanenbaum and Maarten van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition), Prentice Hall


 
آخرین به‌روزرسانی: 5 / 3 / 1403