25559: رویکرد هندسی به سیستم‌های دینامیکی
نام درس: رویکرد هندسی به سیستم‌های دینامیکی (Geometric Approach to Dynamic Systems)
شماره درس: 25559
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1399

توضیحات:
هدف این درس ارائه و به‌کارگیری هندسه دیفرانسیل در تحلیل سیستم‌های دینامیکی است.
 
سرفصل‌ها:
 • منیفلدهای دیفرانسیلی
  • توابع و نگاشت‌های مشتق‌پذیر 
  • زیر منیفلدها و رتبه آن‌ها
  • گروه‌ها و زیر گروه‌های لی
  • فضاهای مماسی و عمود
  • میدان‌های تنسوری، فرم‌های k و حاصل ضرب تنسوری
  • انتگرال‌گیری در منیفلدها و قضیه استوکس
 • میدان‌های برداری در Rn 
  • جبر لی روی منیفلدها
  • مشتق لی و منیفلدهای انتگرالی
  • توزیع‌ها و قضیه Frobenius
 • کاربردها
  • تجزیه سیستم‌های غیر خطی، کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری
  • مسئله دفع اغتشاش
  • فرم‌های نرمال و خطی‌سازی فیدبک
  • تخمین حالت در سیستم‌های غیر خطی
  • تشخیص خطا
 • مثال‌هایی از رباتیک
  • محدودیت‌های هولونومیک و غیر هولونومیک
  • ربات‌های چرخ‌دار و فضایی


مراجع:
 • William M. Boothby, An Introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry, Academic Press, 1975
 • M. P. de Carmo, Differential Forms and Applications, Springer Verlag, 1994
 • I. Ivancevic, Applied Differential Geometry: A Modern Introduction, World Scientific, 2007
 • J. Selig, Geometric Fundamentals in Robotics, Springer, 2005
 • A Isidori, Nonlinear Control Systems, Springer, 1995


 
آخرین به‌روزرسانی: 5 / 3 / 1403