25561: طراحی سیستم‌های مجتمع خیلی فشرده دیجیتال
نام درس: طراحی سیستم‌های مجتمع خیلی فشرده دیجیتال (Digital VLSI Systems Design)
شماره درس: 25561
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
درک جامعی از جریان طراحی دیجیتال، از جمله مسائل طراحی ASIC دیجیتال در سطح ترانزیستور/سیستم، برای طراحان دیجیتال امروزی بسیار مهم است. این درس برای پرداختن به این مسائل از طریق ارائه و پروژه طراحی شده است. موضوع درس درباره مسائل طراحی سیستم‌های دیجیتال و زبان‌های سخت‌افزاری است، همچنین به تحقق فیزیکی هم می‌پردازد. تمرکز پیاده‌سازی بر FPGAها و ASICها خواهد بود و از ابزارهای طراحی به‌روز نیز در این درس استفاده خواهد شد. به عنوان بخشی از نیازهای درس، یک پروژه در زمینه طراحی مدارهای مجتمع دیجیتال با استفاده از ابزارهای CAD صنعتی تعریف می‌گردد. خروجی این پروژه طراحی باید برای تولید آماده باشد.
 
سرفصل‌ها:
 • Hardware Description Language
  • Verilog for Synthesis: Design and Modeling using Verilog, Design Structure, Language Fundamentals, Modeling Combinational Logic Circuits, Modeling Finite State Machines, Testbench, Simulation and Verification, Verilog Styles for synthesis
 • VLSI technology and ASIC design
  • Implementation strategies for Digital ICs: CAD Tool Flow for ASICs, Full-Custom Circuit Design, Custom ASICs, Cell-based Design Methodology, Array-based Implementation Approaches, Regular Array Architectures in ASICs (PLA, SRAM, DRAM, multi-port RAMs, CAMs), IP Blocks
  • Digital ASIC Design: Issues in Digital Integrated Circuit Design, Quality Metrics of Digital Designs, Digital IC Components, Design of Combinational Logic Gates in CMOS, Design of Sequential Logic Circuits, Packaging and Interconnects, I/O Pads and Buffers, Timing Issues in Digital ICs, Design for Testing, Data-path Function Units
 • IC Design Flow
  • Digital IC Design Flow: Introduction to IC Design Flow, Digital system Modeling, Fundamentals of Digital Design Methods, Synthesis Step with design Compiler, Placement and Routing Step with SOC Encounter, Introduction to Calibre Interactive.
  • Analog IC Design Flow: Introduction to Layout, Semiconductor Devices Layout Structure, Layout common Mistakes and Solutions, Introduction to Schematic, and Simulation

مراجع:
 • K. K. Parhi, VLSI Digital Signal Processing Systems: Design and Implementation, Wiley, 1999
 • S. Y. Kung, VLSI Array Processors, Prentice Hall, 1988
 • L. Wanhammer, DSP Integrated Circuits, Academic Press, 1999
 • M. J. Smith, Application-Specific Integrated Circuits, Addison Wesley
 • D. E. Thomas, The Verilog Hardware Description Language, Kluwer Academic
 • W. F. Lee, Verilog Coding for logic Synthesis, Wiley-Interscience, 2003
 • H. Bhatnagar, advanced ASIC Chip Synthesis Using Synopsys DC, Physical Compiler & Prime Time

 
آخرین به‌روزرسانی: 21 / 4 / 1403