25577: تحلیل داده‌های حجیم
نام درس: تحلیل داده‌های حجیم (Massive Data Analysis)
شماره درس: 25577
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1400

توضیحات:
هدف نهایی از این درس آشنایی با داده‌های حجیم و مولفه‌های آن، داده‌کاوی و نحوه استخراج دانش از داده‌های با حجم و ابعاد بزرگ است. معرفی الگوریتم‌های مختلف خاص پردازش  داده‌های حجیم روی ساختارهای توزیع‌شده و برنامه‌سازی محیط‌های خاص نظیر اسپارک تمرکز اصلی درس را در بر می‌گیرد.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمات معرفی تحلیل داده‌های حجیم
 • ساختارهای MapReduce
 • محیط‌های  نرم‌افزاری Spark and Hadoop
 • اصول داده‌کاوی
 • سامانه‌های توزیع‌شده و فایل سیستم‌های DFS
 • کشف داده‌های مشابه در داده‌های حجیم
 • توابع فاصله حساس به موقعیت (LSH)
 • موارد پرتکرار در داده‌های حجیم
 • مدل سبد بازار و دانش پیشینی
 • پردازش داده‌ای حجیم در حافظه
 • کاهش ابعاد در داده‌های حجیم و الگوریتم‌های آن
 • سامانه‌های توصیه‌گر
 • یادگیری ماشین و داده‌های حجیم
 • داده‌کاوی جریان داده
 • چکیده‌سازی داده و مدل‌های موضوع


مراجع:
 • J. Leskovek et. al, Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press, 2020
 • A. Said, Data Science in Practice, Springer, 2019
 • J. Allen, Data Analytics with Spark Using Python, Addison Wesley, 2018


 
آخرین به‌روزرسانی: 5 / 3 / 1403