25580: مباحث ویژه در سیستم‌های دیجیتال
نام درس: مباحث ویژه در سیستم‌های دیجیتال (Selected Topics in Digital Systems)
شماره درس: 25580
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403