25617: تشخیص الگو
نام درس: تشخیص الگو (Pattern Recognition)
شماره درس: 25617
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش: پاییز 1391

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با روش‌های تشخیص الگوی آماری و کاربرد آن‌ها است.
 
سرفصل‌ها:
 • تعاریف و مفاهیم مقدماتی
 • نظریه تصمیم‌گیری بیز و توابع تفکیک‌کننده
 • توابع تفکیک‌کننده خطی (پرسپترون خطی یک‌لایه و ماشین بردار پوشش، SVM)
 • توابع تفکیک‌کننده غیر خطی (پرسپترون چندلایه غیر خطی، تخمین عمومی توابع، توابع متقارن شعاعی (RBF) و SVM غیر خطی)
 • طراحی طبقه‌بندی‌کننده‌های بهینه
 • روش‌های انتخاب ویژگی
 • روش‌های کاهش ابعاد فضای ویژگی
 • روش‌های خوشه‌بندی
 • روش‌های اعتبارسنجی خوشه‌ها

مراجع:
 • S. Theodoridis, K. Koutroumbas, Pattern Recognition, Academic Press, 2009
 • R. Duda, P. Hart, D. Stock, Pattern Classification, Wiley, 2000
 • K. Fukunaga, Introduction to Statistical Pattern Recognition, Academic Press, 1990

 
آخرین به‌روزرسانی: 21 / 4 / 1403