25630: مسایل ویژه در مهندسی پزشکی
نام درس: مسایل ویژه در مهندسی پزشکی (Special Topics in Biomedical Engineering)
شماره درس: 25630
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403