25631: مدل‌سازی سیستم‌های بیولوژیک
نام درس: مدل‌سازی سیستم‌های بیولوژیک (Bio Systems Modeling)
شماره درس: 25631
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403