25635: مدل‌سازی عصبی
نام درس: مدل‌سازی عصبی (Neural Modeling)
شماره درس: 25635
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 6 / 2 / 1403