25642: پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی
نام درس: پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی (Medical Images Analysis and Processing)
شماره درس: 25642
پیش‌نیاز(ها): 25155 (پردازش علائم دیجیتال 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد

توضیحات:
پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی شامل استفاده از تکنیک‌های محاسباتی پیشرفته بر روی تصاویر پزشکی مانند اشعه ایکس، MRI و CT است. از طریق الگوریتم‌های پیچیده، این تصاویر بهبود یافته، بخش‌بندی شده، کمیت‌سنجی شده و ثبت می‌شوند تا اطلاعات معناداری استخراج و مرتبط شوند. پژوهشگران و پزشکان از این روش‌ها برای اهدافی مانند تشخیص تومور، بخش‌بندی اعضا، ثبت چند‌حالته و تشخیص بیماری استفاده می‌کنند. با بهره‌برداری از قدرت پردازش تصویر، نگرش‌های ارزشمندی به دست می‌آیند که در مراقبت از بیمار، برنامه‌ریزی درمان و تحقیقات پزشکی به کار می‌آیند.

سرفصل‌ها:
 • مروری بر پردازش تصویر دیجیتال
  • روش‌های پیشرفته در حذف نویز تصویر پزشکی
  • غیر محلی متوسط (NLM)
  • فیلتر انتشار ناهمسانگرد غیرخطی
  • تنوع کل
  • پردازش تصویر با موجک‌ها
  • پردازش تنک تصویر
  • ابزارهای هوش مصنوعی
 • روش‌های پیشرفته در بخش‌بندی تصویر پزشکی:
  • روش‌های آماری (GMM، PNN، MLP، …)
  • مبتنی بر ناحیه
  • مدل‌های تغییرپذیر پارامتری و هندسی
  • ابزارهای هوش مصنوعی
 • ثبت تصویر پزشکی:
  • مبتنی بر ویژگی‌ها
  • مبتنی بر واکسل‌ها
  • ابزارهای هوش مصنوعی
  • درون‌یابی تصویر پزشکی

مراجع:
 • Lecture Notes (Update Annually)
 • Advances in Deep Learning for Medical Image Analysis, A. Mire, V. Elangovan, , Sh. Patil, CRC Press (2022)
 • Principles and Advanced Methods in Medical Imaging and Image Analysis, A. P. Dhawan, H.K. Huang, and D. S. Kim, World Scientific Publishing Company (2008)
 • Biomedical Image Processing, Thomas M. Deserno (Editor), Springer-Verlag (2011)
 • Medical Image Processing-Techniques and Applications, G. Dougherty, Springer-Verlag (2011)
 • Advanced Biomedical Image Analysis, M. A. Haidekker, Wiley (2011)
 • Biomedical Images Analysis, R. M. Rangayyan, CRC Press (2005)
 • Handbook of Biomedical Image Analysis (3 Volumes), J. S. Suri, D. L. Wilson, and S. Laxaminarayan, Kluwer Academic/Plenum Publishers (2005).
 • Mathematical Models for Registration and Applications to Medical Imaging, O. Scherzer, Springer-Verlag (2006)
 • Medical Image Analysis Methods, L. Costaridou, CRC Press (2005)
 • Guide to Medical Image Analysis: Methods and Algorithms, K. D. Toennies, Springer-Verlag (2017)
 • Insight into Images: Principles and Practice for Segmentation, Registration, and Image Analysis, By: T. S. Yoo, CRC Press (2004)
 • Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration: Concepts and Methods, J. Jan, CRC Press (2005)
 • 2-D and 3-D Image Registration for Medical, Remote Sensing, and Industrial Applications, A. A. Goshtasby, Wiley (2005)
 • Theory and Applications of Image Registration, A. A. Goshtasby, Wiley (2017)
 • Medical Image Registration, J. Hanjal, D. Hawkes, and D. Hill, CRC Press (2001).
 • Handbook of Medical Image Processing and Analysis, I. N. Bankman, Academic Press (2008)
 • Handbook of Medical Imaging – Processing and Analysis, I. N. Bankman, Academic Press (2000)
 • Pattern Recognition for Medical Imaging, A. Meyer-Base, Academic Press (2004)
 • Image Processing Techniques for Tumor Detection, M. Dekker, CRC Press (2002)
 • Top Hot Papers


 
آخرین به‌روزرسانی: 8 / 2 / 1403